upload_article_image

戲服都冇換 胡諾言偷時間回家團年

贊助商連結

搵食艱難!

胡諾言與陳琪婚後育有2女1子,生活美滿,胡諾言亦很積極工作賺錢養家。年近歲晚,家家戶戶都會食團年飯,但最近忙拍新劇《包青天》+的胡諾言只能身穿戲服,趁拍劇的空檔趕回家團年,真的是搵食艱難!

網上圖片

網上圖片

贊助商連結

胡諾言在社交網站上載食團年飯的照片,並留言話:「我呢個做型冇乜野(嘢)ar(呀)!都係加多兩條辮!搵食冇辦法啦!要食屋企團年飯,又要開工,唯有咁樣偷時間!」另一則張胡諾言抱着囝囝的照片,不知是否看不慣爸爸的古裝造型,小朋友顯得有點不知所措,非常搞笑!

網上圖片

網上圖片

    全站熱搜

    tvb4life 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()