BoBo托晒腮,甜絲絲望住老公!

同你吟一吟

老公變龍友 陳文媛冧爆做 model

贊助商連結

對娛樂圈完全唔留戀嘅 BoBo陳文媛,上年嫁咗細佢三年嘅打工仔,老公雖然唔係大富大貴,但就勁錫 BoBo,呢日兩公婆帶埋隻 poodle狗仔,去鯉景灣拍拖放狗,之後去餐廳撐枱腳,一食就兩個幾鐘,單係睇佢哋望住對方嘅眼神,就知有幾 sweet,食飽飽, BoBo老公仲龍友上身,攞出佢部私伙相機,狂影老婆, BoBo見老公影得咁開心,即刻除低個背囊,冧晒擺個靚樣俾老公影,又抱埋狗狗一齊影。

不過, BoBo到依家都係極具戒心,離開時必定會戴上口罩,之後兩個再行去買麵包,然後拖住手漫步去攞車!
做咗人妻, BoBo依然勁索,又難怪老公突然龍友上身,攞相機狂影老婆。


兩公婆撐枱腳兩個幾鐘, BoBo對住老公心情大靚,滔滔不絕。


老公買麵包, BoBo則拖住狗仔在外邊等。


BoBo同老公勁恩愛,一路拖住手行去攞車。

撰文:八珍
攝影、攝錄:陳亦龍、楊紫

 

    tvb4life 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()