Jessica C.豪情攬仔

名模Jessica C.喺呢行有兩樣嘢最馳名,一係「警鐘胸」,身材激凸你冇理由未聽過;二係呢個鬼妹仔,出晒名對人非常熱情,名副其實nice到冇朋友。

Ads by Google

東姑見Jessica出席唔少function,發現佢上至客戶老闆級,下至圍影佢嘅電車男「龍友」,都無分階級咁勁親切平易近人,可能呢啲就係佢嘅鬼妹仔性格。早排見佢出席一個商品宣傳,走嘅時候遇上一個捧佢場嘅「龍友」粉絲,Jessica居然全冇避忌咁同對方擁抱道別。

莫講話Jessica冇男女授受不親呢套,仲咁鬼豪情攬仔冇話怕蝕底,畀着港產名模同埋國內名模,邊有佢咁賣大包o架?假如東姑係男仔都抵唔住,一定like爆佢!

 

鬼妹仔性格嘅Jessica,對人熱情如火,雖然只係「龍友」粉絲,但佢走嘅時候都同人擁抱道別。

Jessica份人真係nice到暈,攬完人仲依依不捨同人拉手道別,呢位粉絲肯定冧到暈得一陣陣。

    全站熱搜

    tvb4life 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()