FBI

煎 pang極速轉肌

近排晚晚都見到嘅陳展鵬同鍾嘉欣喺《巨輪》入面打情罵俏,最肉痛係睇住嘉欣 BB因為煎 pang而俾阿媽打咗一巴!《巨輪》一早拍完, FBI發現煎 pang呢排都走咗去健身做 gym,學人練大隻喎!

 


煎 pang同李亞男上《獎門人》玩遊戲,要扯開件冰衫呢啲粗重嘢落喺煎 pang身上,當日就見煎 pang手臂線條已經出晒嚟,成績唔錯喎! 

話說上月底,煎 pang突然出現喺觀塘一幢工業大廈, 2個鐘後至落番嚟, FBI後來見到煎 pang,忍唔住要問佢上去搞乜。「𠵱家拍緊《廉政行動 2014》算比較得閒,呢排又個個都興健身打拳做拳王喎,見自己啲肉又鬆泡泡,有時間咪去做吓 gym,𠵱家每星期去 3次,打 45鐘拳同跑步 1個鐘,我想操到變鋼條。」煎 pang話佢係齋做運動,連營養餐單都冇跟。咁啱上星期佢上《獎門人》,就急不及待除剩件背心玩遊戲大晒手臂靚線條!下次除埋上衫啦,唔該!

上年鬆泡泡

上年拍《衝呀!瘦身兵團》時煎 pang的確有啲鬆。

勁錫車

早排唔停落雨,煎 pang都風雨不改去做 gym,行行吓架車唔少心揩花咗,煎 pang即緊張冒雨落車檢查,馬路嚟㗎喎!

 

雖然 check過冇乜嘢,不過煎 pang喺觀塘泊架車嗰陣都忍唔住要再回望,真係咁依依不捨咩?

私竇操肌

煎 pang就係去觀塘呢幢工業大廈一個私人健身室做 gym,雖然唔係咩中環名店,但 FBI聽聞最近唔少 TVB台前幕後都興去呢類「私竇」做 gym,因為包唔會俾狗仔隊影到。


撰文、攝影: FBI

    全站熱搜

    tvb4life 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()